Aufrufe
vor 1 Jahr

Grenzenlose Augenblicke - Landratsamt Zgorzelec

 • Text
 • Verwaltung
 • Projekt
 • Goerlitz
 • Kooperation
 • Zgorzelec
 • Landkreis
 • Bogatynia
 • Powiatu
 • Okresu
 • Kirche
 • Powiat
 • Bogatyni
Publikation zum Projekt: „Die Kooperation der Verwaltungen – eine Chance auf die Entwicklung der Regionen“

22 23 Gospodarka

22 23 Gospodarka Wirtschaft Hospodářství Z uwagi na bogate pokłady węgla brunatnego, dominującą gałęzią gospodarki w powiecie zgorzeleckim jest przemysł wydobywczy i energetyczny. Ponadto występują tu złoża żwiru, piasku i bazaltu. Najbardziej uprzemysłowionym miejscem powiatu jest Miasto i Gmina Bogatynia z filarami gospodarczymi regionu: PGE GiEK S.A. Oddział KWB „Turów” i PGE GiEK S.A. Elektrownią „Turów” z istniejącymi przy niej spółkami. Firmy te zatrudniają łącznie ok. siedem tysięcy pracowników. Z kolei Zgorzelec wydzielił w południowej części miasta tereny inwestycyjne, które zostały włączone do Kamiennogórskiej Specjalnej Aufgrund der reichen Vorkommen an Braunkohle haben sich im Landkreis Zgorzelec der Bergbau und die Energieindustrie als dominierende Industriezweige entwickelt. Außerdem gibt es hier Kies-, Sand- und Basaltvorkommen. Das industrielle Herz im Landkreis ist die Stadt und Gemeinde Bogatynia mit den wirtschaftlichen Säulen der Region: PGE GiEK S.A. Niederlassung der KWB „Turów” und PGE GiEK S.A. Kraftwerk „Turów” mit den verbundenen Gesellschaften. In diesen Unternehmen sind insgesamt circa sieben Tausend Personen beschäftigt. Im Süden der Stadt Zgorzelec befinden sich dage- Vzhledem k bohatým ložiskům hnědého uhlí, dominantním hospodářským odvětvím v zgorzeleckým okrese je těžba a energetika. Kromě toho vystupuji zdé také ložiska štěrku, písku a čediče. Nejprůmyslovějším místem okresu je Město a Obec Bogatynia s hospodářskými pilíří regionu: PGE GiEK AS Obor KWB „Turow” a PGE GiEK A.S. Elektrárna „Turow” s existujícími s ní společnostemi. Tyto společnosti zaměstnávají celkem asi sedm tysic zaměstnanců. Zasé Zgorzelec vyloučil v jižní části města investiční téreny, které byly zahrnuty do Kamienno Horské zvláštní ekonomické zóny v sub- Specyficzne położenie powiatu zgorzeleckiego, przy granicy z Czechami i Niemcami, stwarza doskonałe warunki do rozwoju przedsiębiorczości i handlu. Zgorzeleckie starostwo wychodzi naprzeciw potencjalnym inwestorom, pośrednicząc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych. Durch die besondere geographische Lage des Landkreises Zgorzelec - an der Grenze zu Tschechien und Deutschland - sind hervorragende Voraussetzungen für die Entwicklung des Unternehmergeistes und Handels geboten. Das Landrastamt in Zgorzelec kommt daher den potentiellen Investoren entgegen und vermittelt gerne bei der Aufnahme von Geschäftskontakten. Specyfická polocha zgorzeleckého okresu, na hranici s Českou republikou a Německem, nabízí vynikající podmínky pro rozvoj podnikání a obchodu. Zgorzelecký okresní úřad schází naproti potenciálním investorům, zprostředkováním v navázání obchodních kontaktů. Strefy Ekonomicznej jako Podstrefa Zgorzelec. Aktywny udział w rozwoju gospodarczym powiatu ma, istniejący od 1948 roku, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, instytucja zrzeszająca rzemieślników różnych specjalności oraz drobnych przedsiębiorców. Na terenie powiatu działa również prężnie ZPPZ - Związek Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego, którego jedną z podstawowych zasad jest ścisła współpraca z samorządem lokalnym. gen die für Investitionen bestimmten Gebiete, welche in die Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna als Unterzone Zgorzelec eingeschlossen wurden. Seit 1948 ist die traditionsreiche Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, die Handwerker verschiedener Berufen und kleine Unternehmer vereint, an der wirtschaftlichen Entwicklung des Landkreises aktiv beteiligt. Im Landkreis ist auch der ZPPZ - Związek Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego sehr engagiert, zu dessen wichtigsten Aufgaben unter anderen eine enge Zusammenarbeit mit der lokalen Selbstverwaltung gehört. zone Zgorzelec. Aktivní účast na ekonomickém rozvoji okresu má, existující od roku 1948, Cech řemesl rzęch a Malých Firem, instituce sdružující řemeslníky různých specialit a malých podnikatelů. Na územi okresu psoci také rychle ZPPZ - Sdružení Zaměstnavatelů Zgorzeleckého Okresu, kterého jedním ze základních principů je úzká spolupráce s místní vládou. Jednostki wspierające przedsiębiorców Einrichtungen zur Unterstützung der Unternehmer Jednoty podporujici podnikatelů Związek Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego ul. Reymonta 36, 59-900 Zgorzelec tel. +48 505 122 098, +48 728 82 81 81 e-mail: sekretariat@zppz.pl Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości ul. Warszawska 1, 59-900 Zgorzelec tel. +48 75 77 52 584

Tourismus / Marketing

Tourismuskonzeption 2015
Zuhause im Unbezahlbarland
Grenzenlose Augenblicke - Landratsamt Zgorzelec
Grenzenlose Augenblicke
Landkreis Görlitz - Wirtschaftsstandort